Hur man säkerhetskopierar det personliga arkivskåpet på AOL

Manuell säkerhetskopiering av personliga arkivskåp på ditt AOL Desktop hjälper till att skydda viktig e-post om något skulle hända med originalfilerna. I arkivskåpen finns meddelanden som du har sparat i mappen "På min PC" i ditt Mail-fönster. Du kan också använda säkerhetskopieringsfilerna för att flytta dina sparade AOL-meddelanden från en dator till en annan. Metoden för säkerhetskopiering av filerna varierar beroende på om du använder AOL Desktop 9 eller AOL Desktop 10, eftersom de två versionerna sparar ditt arkivskåp på olika platser.

AOL Desktop 9

Steg 1

Stäng applikationen AOL Desktop.

Steg 2

Klicka på "Sök" i Charms-fältet och skriv "AOL-systeminformation" i sökfältet. Välj appen när den visas i resultaten. I tidigare Windows-versioner, klicka på Start-knappen, klicka på "Alla program", klicka på "AOL" och välj sedan "AOL-systeminformation".

Steg 3

Klicka på fliken "AOL Software" i AOL System Information-fönstret.

Steg 4

Klicka på knappen "Öppna datamapp" i det första avsnittet. Din Windows-filbläddrare öppnas till platsen för mappen Organisera, som innehåller din personliga arkivfil. Mappen finns på "C: \ ProgramData \ AOL \ C_AOL Desktop 9.X \" på din hårddisk.

Steg 5

Högerklicka på mappen "Organisera" och välj kopiera.

Navigera till den plats där du vill spara säkerhetskopian, till exempel en annan katalog på hårddisken eller en borttagbar USB-enhet, och högerklicka sedan på mappen eller enhetsnamnet och klicka på "Klistra in".

AOL Desktop 10

Steg 1

Stäng AOL Desktop-applikationen.

Steg 2

Tryck på "Windows -E" på tangentbordet för att öppna File Explorer eller Windows Explorer.

Steg 3

Klicka på en tom del av adressfältet och skriv eller klistra in "C: \ Users \% användarnamn% \ AppData \ Local \ AOL \ UserProfiles \" utan citat. Tryck enter."

Steg 4

Dubbelklicka på mappen som har flera nummer som namn.

Steg 5

Dubbelklicka på mappen med ditt AOL-skärmnamn följt av ".mail".

Steg 6

Högerklicka på "CLS" -mappen och välj "Kopiera".

Navigera till den plats där du vill spara säkerhetskopian, till exempel en annan katalog på hårddisken eller en borttagbar USB-enhet, och högerklicka sedan på mappen eller enhetsnamnet och klicka på "Klistra in".