Hur man uppgraderar Time Warner Cable-programvaran

Time Warner Cable tillhandahåller TV- och internettjänster till många kunder. En installationskabelbox är ofta nödvändig för att komma åt digital kabel och gör att Time Warner kan se till att du får tillgång till de kanaler du betalar för. Förutom kanalåtkomst finns även on-demand-tjänster, pay-per-view-tjänster och schemaläggningsmenyer på skärmen via rutan. Time Warner kan regelbundet skicka en uppdatering eller uppgradering för boxprogramvaran för att förbättra användargränssnittet eller kanalvalet. Om en schemalagd uppdatering tillkännagavs men inte hände kan du försöka ansluta till Time Warner-servrarna igen.

Steg 1

Se till att kabelboxen är ansluten till kabeln som går från boxen till vägguttaget Time Warner.

Steg 2

Se till att kabelboxen har ström. Tryck på strömbrytaren, en strömlampa ska tändas tillsammans med en kanalindikator.

Steg 3

Stäng av TV: n och koppla bort kabelboxens strömförsörjning från vägguttaget eller strömuttaget. Vänta 10 sekunder innan du fortsätter.

Steg 4

Anslut kabelboxens strömförsörjning och vänta tills kabelboxens kanalvisning visar tiden. Det kan börja visa linjer eller punkter, vänta tills tiden visas.

Tryck på strömbrytaren på kabelboxen och slå på TV: n. Om det finns en programuppgradering tillgänglig kommer ett meddelande att visas på TV-skärmen och / eller kabelboxdisplayen blinkar eller visar en serie punkter och linjer när en uppgradering laddas ner. Om en uppgradering kommer in i rutan, stäng inte av eller återställ rutan.