HPGL till PDF-omvandling

HPGL

HPGL är det grafiska språket Hewlett-Packard som används av HP-kompatibla plotters och laserskrivare för att kommunicera med CAD-programvara (drivrutiner som behövs för att visa tredimensionella HPGL-filer ingår inte längre i tvådimensionella läsarprogram som Word eller Acrobat Reader, som inte kan läsa dem utan ett omvandlingsprogram). Programvara som Swift View kan visa HPGL-filer även om CAD-programvara inte är installerad på datorn. Detta uppnås genom att samla in data baserat på vektorbilder (exakta linjeteckningar) snarare än bitmappsbilder (punktbaserade) bilder. HPGL-filen kopieras av programvaran och skickas sedan till skrivaren.

PDF

PDF är det bärbara dokumentformatet (en efterföljare till PostScript Adobes språkfamilj) som används för att utbyta och läsa dokument på alla datorer som kör kompatibel programvara, varav mycket är gratis. Du kan använda PDF-filer för att visa alla typer av dokument, inklusive CAD-utskrifter från plotters. Även om PDF-filer kan visa en CAD-ritning kan själva ritningen inte importeras direkt från datorns ritprogramvara (förutom CAD-filer som konverterats till Microsoft Visio-ritningar).

Omvandling

För att läsa HPGL-filer i PDF-format, använd ett PDF-omvandlingsprogram som View Companion Premium. Alternativt, om du har Microsoft Office kan du importera HPGL- eller CAD-filer med AutoSet CAD Publisher. Visa HPGL-filen i Quick Time Viewer, MS Word eller Microsoft Picture Viewer / Windows Photo Gallery. Mac-användare kan också installera View Companion för att konvertera HPGL till PDF.

I Microsoft Office, "skriv ut för att arkivera" HPGL-bilden. För att göra detta, öppna ett Microsoft Office-program som du vill se CAD-ritningen i och klicka sedan på Arkiv-menyn. Välj Skriv ut. Klicka på listrutan Skrivarnamn och välj sedan ett PDF-omvandlarprogram från listan, till exempel Cute PDF Writer. Klicka på OK-knappen. Programvaran för PDF-omvandling använder en "avgränsningsruta" -funktion och skalar ritningen i HPGL-format och gör sedan ritningen till en lämplig storlek för PDF-filformatet.

När du använder freeware för att konvertera dina filer till PDF-filer är grafikkvaliteten minimal som standard. För att ändra bildkvalitet eller layout, öppna Arkiv-menyn och klicka sedan på Egenskaper-knappen. Klicka på knappen Avancerat (fliken Layout) för att visa alternativ för att optimera PDF-konverteringen i Cute PDF Writer. Klicka på etiketten Utskriftskvalitet och ändra sedan utskriftskvaliteten till ett högre antal prickar per tum (bläddra ner till 1200 dpi för komplexa ritningar). För att speglade bilder ska matas ut till PDF-filen klickar du på plustecknet bredvid Post Skriptalternativ för att expandera undermenyn. Klicka på Mirrored Output och välj sedan Ja i listrutan.

För att använda avgränsningsrutan för att skala mycket stora, komplexa ritningar i HPGL-form, klicka på alternativet Postscript Output. Välj Encapsulated Post Script (EPS) från listrutan. Klicka på OK-knappen i varje fönster för att börja konvertera HPGL till PDF-format.