Hur man aktiverar USB-felsökningsläge på Android-telefon

Du kanske har stött på termen USB-felsökningsläge när du letar efter lösningar på problem på din Android-enhet. USB-felsökningsläge är dock inte lätt tillgängligt på din Android-enhet och måste aktiveras. Nedan följer stegen för att aktivera USB-felsökningsläge på din Android-telefon eller surfplatta.

USB-felsökningsläge i Android-enheter

Huvudfunktionen för USB-felsökningsläge är att upprätta en direkt anslutning mellan en Android-enhet och en dator med Android SDK (Software Development Kit) installerad på den.

Apputvecklare kodar sina appar på en dator med Android SDK och använder sig av USB Debugging-läget för att överföra sina appar till en Android-enhet för testning.

Medan USB-felsökningsläge främst är avsett för utvecklare, är det också ett viktigt steg för icke-utvecklingsaktiviteter som att rota en Android-enhet, installera anpassade ROM-enheter eller köra terminalkommandon från en dator för att återställa en murad Android-enhet.

Aktivera USB-felsökningsläge på Android-telefon

Som nämnts ovan är USB-felsökningsläge inte lätt tillgängligt på din Android-telefon eller surfplatta. Det måste specifikt aktiveras genom att först aktivera utvecklaralternativ på din Android-enhet och sedan komma åt USB-felsökning, som kommer att vara tillgängligt som ett av de många verktygen under utvecklaralternativ.

Följ stegen nedan för att först aktivera utvecklaralternativ på din Android-enhet och sedan åtkomst och aktivera USB-felsökningsläge på din Android-telefon eller surfplatta.

1. Klicka på Inställningar på startsidan på din Android-telefon eller surfplatta.

2. På skärmen Inställningar bläddrar du ner till botten och trycker på alternativet Om telefon (eller Om enhet) (Se bild nedan).

Obs! Den motsvarande fliken för "Om enhet" på HTC och LG-telefoner är "Programvaruinformation"

3. På skärmen About Phone (eller About Device) bläddrar du ner till alternativet Build Number.

4. Börja nu med att knacka på Build Number tills du ser en pop-up, informera om "Du är X steg från att vara en utvecklare".

Obs: I fallet med Xiaomi-telefoner trycker du på “MIUI-version” istället för Build Number.

5. Fortsätt trycka på Build Number tills du ser popupmenyn "Du är nu en utvecklare". På de flesta Android-telefoner trycker du på cirka sju gånger för att bli utvecklare.

6. När du har blivit utvecklare går du tillbaka till skärmen Inställningar genom att trycka på knappen Tillbaka (se bild nedan)

7. Gå tillbaka till skärmen Inställningar, bläddra ner och tryck på Utvecklaralternativ.

Obs: På vissa Android-telefoner måste du trycka på Inställningar> Ytterligare inställningar för att komma åt utvecklaralternativ (se bild nedan).

8. På skärmen för utvecklingsalternativ bläddrar du ner till avsnittet ”Felsökning” och aktiverar USB-felsökning på din Android-telefon genom att flytta skjutreglaget bredvid USB-felsökning till PÅ-position (se bild nedan).

Inaktivera USB-felsökningsläge

USB-felsökningsläge ger hög åtkomst till din Android-enhet och att hålla detta alternativ alltid aktiverat på din Android-telefon eller surfplatta är en säkerhetsrisk.

Till exempel kan data på din telefon nås eller malware kan installeras på dem via USB-porten, medan du försöker ladda din telefon genom att ansluta den till en USB-laddningsport på en offentlig plats.

Se till att du inaktiverar USB-felsökningsalternativ på din Android-telefon eller surfplatta så snart du är klar med att använda den.

1. Klicka på Inställningar

2. Bläddra sedan nedåt och tryck på Utvecklaralternativ.

Obs: På vissa Android-telefoner måste du trycka på Inställningar> Ytterligare inställningar för att komma åt utvecklaralternativ.

3. Avaktivera USB-felsökningsläge på skärmen för utvecklingsalternativ genom att flytta reglaget till OFF-position.

Om det behövs kan du ta bort USB-felsökningsalternativet helt från din enhet genom att ta bort utvecklaralternativen från Inställningsmenyn på din Android-telefon.