Hur mycket kan en tom CD hålla?

PC-användare använder många medier, inklusive USB-enheter och Internet, för att lagra och överföra information. PC-användare kan också använda CD-skivor eller CD-skivor för detta ändamål. CD-skivor har en minimal lagringskapacitet.

Definition

En CD är en bärbar, optisk skivenhet som används för att lagra digital information, såsom musik, programvara och annat ljud och digital data. CD-skivor kan spelas i en CD-spelare eller en CD-enhet.

Bearbeta

Ytan på en CD innehåller ett antal fördjupningar eller gropar. En CD-yta innehåller också mark, vilket är området mellan varje grop. CD-läsarenheten kan komma åt CD: n via en laser. Lasern lyser genom CD-skivans bottenlager och ser höjdskillnaderna mellan gropar och mark som ljusförändringar. Dessa förändringar i ljusintensitet mäts och ändras till binär kod, eller en serie av sådana och nollor som ett datorsystem kan läsa.

Kapacitet

En tom standard-CD har en diameter på 120 mm och rymmer upp till 700 megabyte (MB) digital data. En megabyte är lika med 1.048.576 byte, eller enheter av digital data, och 700 MB motsvarar ungefär 80 minuters ljud.