Hur man tar bort gamla omnämnanden på Twitter

Att hålla reda på dina viktiga omnämnanden på Twitter kan vara svårt när andra fortsätter att lägga till ditt Twitter-handtag i tweets som inte riktigt handlar om dig. För att ta bort dessa omnämnanden är din enda verkliga möjlighet att antingen blockera avsändaren permanent eller rapportera enskilda tweets som skräppost eller missbruk. Att blockera avsändaren innebär också att du inte kommer att kunna se några nya tweets från honom, och medan du rapporterar en tweet som skräppost tar du bort tweetet utan att blockera avsändaren, använd det här alternativet endast som en sista utväg.

Klicka på fliken "Anslut" i ditt Twitter-verktygsfält och välj sedan fliken "Nämn".

Hitta det omnämnande du vill ta bort från din lista, klicka på "Mer" och välj sedan "Rapportera tweet".

Välj en anledning för att rapportera tweet. Välj "Skräppost" om den andra personen bedriver skräppostliknande taktik, som att skicka oönskade meddelanden eller inbjudningar, publicera upprepade gånger om samma sak eller om du misstänker att tweets kommer från en skräppost. Välj "Abusive" om tweeten riktar dig personligen för missbruk eller trakasserier och fyll sedan i ett formulär som beskriver missbruket. Välj "Blockera" om du vill ta bort alla användares gamla tweets från din listning.

Klicka på "Skicka" för att ta bort omnämnandet från din lista.

Tips

För att ta bort ett omnämnande som inte riktigt är skräppost eller missbruk, överväga att kontakta personen och be henne att ta bort ditt namn från hennes tweets.