Så här ansluter du USB-flashminne till min iPhone (4 steg)

Du har din iPhone i ena handen och din flash-enhet i den andra. Att få dem att arbeta tillsammans kan verka skrämmande: iPhone har inte en USB-port, och den kan inte heller stödja en om den var ansluten externt. För att få dina filer från din flash-enhet till din iPhone måste du använda din dator som mellanhand. Innan du börjar ska du ha iTunes installerat på din dator och FileApp-programmet installerat på din iPhone (se Resurser). Denna handledning är tillämplig för både Mac- och PC-användare.

Steg 1

Anslut din flash-enhet till en ledig USB-port på din dator. Öppna enheten för att visa dina filer. Lämna det här fönstret öppet.

Steg 2

Starta iTunes. Anslut din iPhone med sin USB-gränssnittskabel. När din dator har upptäckt din iPhone visas en lista för iPhone under menyn "Enheter" i vänster sidofält i iTunes-fönstret. Välj din iPhone i den här menyn.

Steg 3

Välj fliken "Appar" högst upp i iTunes-huvudfönstret (ligger precis under ljudförloppsfältet högst upp i fönstret). Bläddra ner för att hitta avsnittet "Fildelning". Välj FileApp i listan "Appar".

Återgå till flash-enhetens fönster som öppnades i steg 1. Klicka och dra filerna en i taget till "Dokument" -listan i iTunes-fönstret. När alla filer har överförts kan du koppla bort din iPhone.