Så låser du anteckningar på iPhone med hjälp av Touch ID

Om du ofta glömmer lösenordskoden för anteckningar-appen kommer du gärna att veta att det nu är möjligt att låsa upp och låsa anteckningar med ditt fingeravtryck. Nedan följer stegen för att låsa anteckningar på iPhone med hjälp av Touch ID.

Lås anteckningar på iPhone med hjälp av Touch ID

Med Notes-appen på iPhone kan du spela in / lagra användbar information och komma åt denna information när som helst på din iPhone, iPad eller Mac.

Om denna information är personlig eller något som inte kan avslöjas för andra kan du antingen lösenordsskydda anteckningar eller använda Touch ID för att låsa och låsa upp anteckningar på iPhone.

För att kunna låsa anteckningar med Touch ID på iPhone måste du aktivera det här alternativet i Notes-appen.

När Touch ID är aktiverat för Notes-appen kan du låsa och låsa upp anteckningar på iPhone med dina fingeravtryck istället för att skriva ett lösenord.

1. Slå på Touch ID på iPhone

Du kan hoppa över det här steget om du redan använder Touch ID eller fingeravtryck för att låsa upp din iPhone. Om inte kan du följa stegen enligt nedan för att aktivera Touch ID på iPhone.

1. Öppna Inställningar på din iPhone.

2. På skärmen Inställningar bläddrar du ner och knackar på Touch ID & Passcode.

3. Ange din Låsskärms lösenord på popup-fönstret.

4. På skärmen Touch ID och Passcode, aktivera Touch ID för iPhone Unlock eller iTunes & App Store (eller båda om du vill)

Obs! Om du ställer in Touch ID för första gången blir du ombedd att registrera ditt fingeravtryck. Följ bara anvisningarna när de visas på skärmen på din iPhone och slutför processen att registrera ditt fingeravtryck.

2. Aktivera Touch ID för Notes-appen

När du har installerat Touch ID på iPhone kan du följa stegen nedan för att aktivera Touch ID för Notes-appen.

1. Öppna Inställningar på din iPhone.

2. Bläddra nedåt på Inställningsskärmen och tryck på Anteckningar.

3. På nästa skärm, bläddra ner till avsnittet "VISA" och tryck på Lösenord.

4. På skärmen Ange lösenord skriver du ett lösenord, verifierar lösenordet och aktiverar alternativet Använd berörings-ID genom att flytta väljaren till PÅ-position.

Obs: Även om du försöker konfigurera Touch ID, kommer du fortfarande att behöva konfigurera en fyrsiffrig lösenord för appen.

Efter detta kan du låsa och låsa upp anteckningar på din iPhone genom att använda ditt fingeravtryck istället för att skriva ett lösenord för att låsa upp Notes.

3. Inaktivera widgetar för Notes-appen

Även om du har aktiverat Touch ID för Notes-app, är det fortfarande möjligt för Notes-appen att visa dina anteckningar på widgetens skärm på din iPhone.

Följ därför stegen nedan för att inaktivera widgetar för Notes-appen på din iPhone.

1. Dra åt vänster på startsidan på din iPhone för att öppna widget-skärmen.

2. Bläddra ner till botten av skärmen och tryck på Redigera.

3. Klicka på den röda cirkeln till vänster om Notes-appen på skärmen Lägg till widgetar och tryck på Ta bort för att bekräfta.

Nu kan inte Notes-appen visa information i Widgets-området.

Hur man låser en anteckning med touch-ID

Nu när du har konfigurerat Touch ID för Notes-appen kan du låsa en anteckning när som helst på din iPhone med ditt fingeravtryck.

1. Öppna Notes-appen på din iPhone.

2. Skapa en ny anteckning eller öppna en befintlig som du vill låsa med Touch ID

3. När anteckningen är öppen klickar du på Dela-ikonen som finns längst upp till höger på skärmen.

4. På handlingsmenyn som visas klickar du på Lås anteckning.

5. Använd Touch ID för att låsa din anteckning.

Obs: Du kan bli ombedd att ange ditt Notes-lösenord minst en gång innan du får använda Touch ID. Ange lösenord och du bör uppmanas att använda Touch ID.

6. Även om du har låst anteckningen med Touch ID måste du fortfarande knacka på Låsikonen längst upp på skärmen för att låsa anteckningen (se bild nedan).

När du trycker på Lås-ikonen ser du meddelandet "Den här anteckningen är låst" på skärmen på din iPhone, vilket bekräftar att anteckningen nu är låst.