Hur man ansluter en bärbar Dell-dator till en Emerson HDTV

Att ansluta din bärbara Dell-dator till en Emerson HDTV ger dig viss flexibilitet när det gäller hur du ser datorns skärm. Du kan till exempel bara se din bärbara dator på TV: n och dra nytta av att arbeta på den större skärmen eller så kan du ställa in skärmarna så att TV-skärmen fungerar som en kompletterande arbetsyta till din bärbara skärm. Anslutning av enheterna tar bara några minuter och mycket lite extra hårdvara krävs.

Steg 1

Anslut antingen en HDMI- eller VGA-kabel till den matchande utgången på din bärbara Dell-dator. Medan nästan alla Dell-bärbara datorer har en av dessa typer av videoutgångsportar, kanske vissa bara har en tillgänglig DVI-utgång. Om så är fallet, eftersom Emerson HDTV har videoingångar för VGA- och HDMI-enheter, måste du ansluta antingen en DVI-till-VGA- eller DVI-till-HDMI-adapter till DVI-utgången på den bärbara datorn och sedan ansluta lämplig kabel till den andra änden av adaptern.

Steg 2

Anslut en 3,5 mm ljudkabel till högtalarutgången på Dell-bärbara datorn om du ansluter den bärbara datorn till Emerson HDTV med en VGA-kabel eller en DVI-till-HDMI- eller DVI-till-VGA-adapter. Anslut den andra änden av ljudkabeln till ljudingångsporten på TV: n. Om du ansluter via en HDMI-kabel, som bär både ljud och video, behövs ingen ljudkabel.

Steg 3

Anslut den andra änden av videokabeln till den matchande videoingångsporten på Emerson HDTV. Om du till exempel använder en VGA-kabel ansluter du den till VGA-ingången.

Steg 4

Slå på Emerson HDTV och ändra skärmingången så att den överensstämmer med den anslutna Dell-bärbara datorn.

Steg 5

Slå på Dell-bärbara datorn.

Steg 6

Tryck på "Windows-P" -tangenterna när den bärbara datorn startar upp och operativsystemet laddas. En dialogruta visas med alternativ för hur du använder den anslutna TV: n som en dubbel bildskärm.

Välj "Endast dator" om du inte vill att datorns skärm ska visas på TV: n; välj "Duplicera" för att datorns skärm ska speglas på både Dell-bärbara datorn och Emerson HDTV; välj "Förläng" för att expandera din primära bildskärms skärm till HDTV; eller välj "Endast projektor" så att datorns skärm endast matas ut till projektorn. Ändringen träder i kraft automatiskt.


Rekommenderas