Hur man överför bilder från Kodak Easy Share till datorn

Kodak Easy Share-kameror är utformade så att vem som helst enkelt kan överföra bilder till och från sin dator och till sin favoritbildwebbplats för att dela bilder med vänner. Kodak Easy Share-kameran är dock så enkel att använda att överföra bilder från en Easy Share-kamera kan vara förbryllande för dem som förväntar sig den komplexa tekniska konfiguration som krävs med andra kameror. Överför bilder från en Kodak Easy Share-kamera till en dator i några steg.

Steg 1

Anslut den fyrkantiga änden av USB-kabeln till Kodak Easy Share-kameran. Anslut den andra änden till en USB-port på en dator som har Kodak Easy Share-programvara installerad.

Steg 2

Bekräfta att datorn är ansluten till Internet genom att öppna en webbläsare och verifiera att den ansluter till hemsidan. Starta Kodak Easy Share-kameran. Programfönstret "Kodak Easy Share" visas. Om Kodak Easy Share-programvaran inte startar, klicka på "Start" -knappen på Windows-skrivbordet, klicka sedan på "Dator" och dubbelklicka sedan på ikonen Kodak Easy Share.

Vänta medan programvaran Kodak Easy Share överför alla bilder från Kodak Easy Share-kameran. Om bilderna inte överförs automatiskt klickar du på knappen "Överför alla". När överföringen är klar, koppla ur USB-kabeln från datorn och koppla bort den andra änden av USB-kabeln från Kodak Easy Share-kameran.