Hur du aktiverar och inaktiverar cookies i Chrome Browser

Så här kan du aktivera eller inaktivera kakor i Chrome-webbläsaren för alla eller specifika webbplatser på din Windows-dator eller Mac.

Aktivera eller inaktivera kakor i Chrome-webbläsaren

Cookies är små filer som lagras automatiskt på din enhet när du besöker någon webbplats med Chrome eller någon annan webbläsare på din dator.

I allmänhet är cookies utformade för att lagra webbläsarinformation, webbplatspreferenser och andra detaljer, vilket kan hjälpa webbplatserna att tjäna dig med relevant innehåll och annonser.

Liksom de flesta webbläsare erbjuder Google Chrome olika alternativ för att hantera cookies, inklusive alternativet att automatiskt rensa cookies när du lämnar Chrome-webbläsaren.

Beroende på ditt val kan du aktivera eller inaktivera cookies i Chrome-webbläsaren för alla webbplatser, specifika webbplatser eller för tredjepartswebbplatser.

1. Aktivera cookies i Chrome Browser

Om du tidigare hade blockerat cookies i Chrome kan du följa stegen nedan för att aktivera cookies för alla webbplatser på din dator.

1. Öppna webbläsaren Chrome på din dator.

2. Klicka på 3 punkter Menyikon som finns längst upp till höger på skärmen och klicka på Inställningar i rullgardinsmenyn.

3. Bläddra ner till botten på Chrome Inställningsskärmen och klicka på Avancerat.

4. I Chrome Avancerade inställningar bläddrar du ned och klickar på alternativet Webbplatsinställningar i avsnittet "Sekretess och säkerhet".

5. Klicka på alternativet Cookies and Site Data under "Permissions" -avsnittet.

6. På nästa skärm flyttar du växeln bredvid Blockerad till PÅ-position.

Nu kommer webbplatser att kunna lagra dina inställningar och inställningar i form av cookie-filer på din dator.

2. Aktivera kakor för specifika webbplatser i Chrome

Ett annat alternativ är att aktivera cookies endast för specifika webbplatser på din dator, samtidigt som cookies inaktiveras för alla andra webbplatser.

1. Klicka på Chrome-menyikonen> Inställningar> Avancerat> Webbplatsinställningar.

2. På skärmen Webbplatsinställningar klickar du på alternativet Cookies and Site Data, som finns under avsnittet "Behörigheter".

3. På nästa skärm klickar du på alternativet Lägg till bredvid Tillåt.

4. Ange webbadressen som du vill tillåta i popup-fönstret och klicka på knappen Lägg till.

Nu är det bara den tillåtna webbplatsen som kan lagra cookies på din dator.

3. Inaktivera kakor i Chrome-webbläsaren

Följ stegen nedan för att inaktivera eller förhindra att alla webbplatser lagrar cookies på din dator.

1. Klicka på Chrome-menyikonen med 3 punkter och klicka på Inställningar i rullgardinsmenyn.

2. Bläddra ner till botten på nästa skärm och klicka på alternativet Avancerat.

3. I Chrome Avancerade inställningar bläddrar du ner och klickar på alternativet Webbplatsinställningar i avsnittet "Sekretess och säkerhet".

4. På skärmen Webbplatsinställningar klickar du på alternativet Cookies and Site Data, som finns under avsnittet "Behörigheter".

5. På nästa skärm flyttar du växeln bredvid Tillåt platser att spara och läsa cookie-data (rekommenderas) till OFF-position.

Obs! Om du inaktiverar cookies i Chrome-webbläsaren kan du förhindra dig från att använda den fulla funktionen på vissa webbplatser.

4. Inaktivera kakor för specifika webbplatser i Chrome

I stället för att inaktivera cookies för alla webbplatser är det möjligt att förhindra att specifika webbplatser lagrar cookies på din dator.

1. Klicka på Chrome-menyikonen> Inställningar> Avancerat> Webbplatsinställningar.

2. På nästa skärm klickar du på alternativet Cookies and Site Data, som finns under avsnittet "Behörigheter".

3. På nästa skärm klickar du på alternativet Lägg till bredvid Block.

4. Ange webbadressen som du vill blockera på popup-fönstret och klicka på knappen Lägg till.

Den blockerade webbplatsen kan inte längre lagra cookies på din dator.

Obs! Du kan blockera alla versioner (www, non www) och underdomäner på webbplatser med hjälp av '*' Wildcard (* .example.com).

5. Radera automatiskt kakor vid utgång i Chrome-webbläsaren

Det här alternativet tillåter kakor när du besöker webbplatserna och rensar automatiskt kakorna när du lämnar Chrome-webbläsaren.

Om du vill använda det här alternativet aktiverar du Tillåt att webbplatser sparar och läser cookie-data (rekommenderas) och aktiverar också Rensa cookies och webbplatsdata när du avslutar Chrome-alternativet.

6. Blockera cookies från tredje part i Chrome

Ett annat alternativ som är tillgängligt i Chrome-webbläsaren är att ha cookies aktiverade för alla webbplatser som du besöker samtidigt som cookies från tredje part blockeras.

Cookies från första parten skapas av de webbplatser du besöker, medan cookies från tredje part skapas av andra webbplatser som är värd för bilder och annonser på den webbplatsen.

Om du vill använda det här alternativet aktiverar du Tillåt att webbplatser sparar och läser cookie-data (rekommenderas) och aktiverar också blockering av cookies från tredje part.

Även om detta alternativ kan minska mängden spårning som utförs av tredje part hindrar det inte webbplatser från att visa dina annonser.