Hur du återställer en Playaway

När videouthyrningsbutiker fortfarande var vanliga ansågs det vara bra etikett att spola tillbaka dina band innan du skickade tillbaka dem. Detsamma gäller med Playaway, en ljudboksenhet tillgänglig i bibliotek. Men med Playaway behöver du bara trycka på några knappar för att komma tillbaka till början i motsats till att vänta långa minuter på att din videobandspelare ska slutföra spolningen av bandet. Processen är lite annorlunda för de normala versionerna och HD Audio-versionerna, så se till att du vet vilken enhet du använder innan du börjar.

Steg 1

Slå på enheten och pausa ljudet.

Steg 2

Tryck på "EQ", "SP", "FWD" och "REV" samtidigt. Om du använder HD Audio Playaway, återställ den till början genom att trycka på “SP” och “REV” tillsammans. Ett meddelande ber dig att bekräfta återställningen. tryck på “Play” för att bekräfta. Displayen visar “RESET” för att bekräfta att du har återställt enheten.

Sätt på Playaway igen - det kommer nu att vara i början.