Hur man gör en sida liggande i Word-dokument

Är det möjligt att skapa en sida liggande i Word-dokument medan alla andra återstående sidor i dokumentet är i porträttläge? Låt oss gå vidare och titta på hur man skapar en sida för liggande i Microsoft Word.

Skapa en sida liggande i Word-dokument

Låt oss anta att du har ungefär 10 sidor i ett Microsoft Word-dokument i syftet med den här artikeln och tycker att sidan 2 eller en del av innehållet på sidan 2 skulle se bättre ut i liggande läge.

Detta mål kan uppnås genom att konvertera sida 2 till liggande-läge samtidigt som de återstående sidorna kan vara i stående-läge.

Även om du kanske tycker att den här uppgiften är enkel är den inte - Om du inte känner till att använda avsnittbrott i Microsoft Word kommer du att ha svårt att ta reda på stegen för att göra en sida Landskap i Word-dokument.

Steg för att skapa en sida liggande i Word-dokument

Följ stegen nedan för att skapa en sida Landskap i Microsoft Word-dokument.

1. Öppna Word-dokumentet och placera markören i början av sidan som du vill bläddra i liggande läge.

För att exempelvis vända sida 2 i liggande-läge måste markören placeras i början av sidan 2.

2. När markören är i rätt position klickar du på Layout> Breaks> Next Page för att infoga en sektionsdelning (Next Page Break) redan i början av sidan som du vill bläddra till i liggande läge.

Obs! Om du vill visa sektionsbrott kan du aktivera sidbrytningsmarkörer genom att klicka på Hem> Visa / dölj ikoner för sidbrytningar. Du kan inte se nästa sidbrytningsmarkör utan att sidbrytmarkören är påslagen.

3. Placera nu markören i slutet av sida 2 och klicka på Layout> Breaks> Next Page för att infoga ytterligare ett avsnitt i slutet av sidan 2.

4. Klicka på Layout eller Sidlayout> Orientering> Landskap efter att ha lagt in sektionsbrott och du kommer att se innehållet mellan de två sektionsbrytorna vända till liggande läge.

Enkelt uttryckt, allt som krävs för att skapa en enda sida Landskap i Word-dokument är att omsluta innehållet på sidan mellan två sektionsbrott och detta gör att du kan växla riktningen för den specifika sidan till Liggande-läge.