Hur man omformaterar en Lenovo IdeaPad

Lenovo OneKey Recovery System är en säkerhetskopierings- och återställningslösning som gör att du kan återställa din IdeaPad till ett tidigare tillstånd. Med OneKey Recovery kan du antingen återställa datorn till fabriksstandard eller till en säkerhetskopia som du skapade tidigare. Programvaran formaterar hårddisken och ombildar datorn till den valda säkerhetskopian.

Steg 1

Stäng av datorn och tryck sedan på "Novo" -knappen för att starta i återställningsmiljön.

Steg 2

Släpp knappen, välj "Lenovo OneKey Recovery System" från Novo-menyn och tryck sedan på "Enter".

Steg 3

Klicka på "OneKey Recovery" och välj sedan "Restore From Initial Backup" eller "Restore From User's Backup" från alternativen. Klicka på "Nästa".

Steg 4

Välj en säkerhetskopia att återställa från och klicka sedan på "Nästa", om tillämpligt.

Klicka på "Start" och välj "Ja" vid varje uppmaning för att återställa operativsystemet till säkerhetskopian.