Hur skickar jag ett fax från Australien till Amerika?

Att skicka internationella fax är inte svårt, men det kräver att individer följer en specifik procedur så att faxet når det avsedda målet. När du skickar ett fax från Australien behöver inte bara avsändarna ange koden för att visa att faxet skickas till ett internationellt nummer, utan de måste också ange landskoden och riktnummer för mottagaren i Amerika.

Se till att faxmaskinen du använder är inställd för internationell faxning. Även om alla faxapparater är utrustade för att skicka fax internationellt måste internationellt faxa och telefonsamtal vara en del av telefonplanen som stöder den faxmaskinen. Om inte, måste du hitta ett företagstjänstföretag som FedEx eller UPS för att skicka faxet åt dig. En avgift tillkommer för denna tjänst.

Slå "0015" på faxmaskinen, som är det internationella numret i Australien för utgående internationella fax.

Slå "01", den internationella landskoden för Amerika, följt av det 10-siffriga telefonnumret till faxmottagaren. Om du bara har det sjusiffriga lokala faxnumret måste du få regionalt riktnummer. Du kan slå upp riktnummer på Internet genom att söka efter "USA-riktnummer" eller genom att kontakta det lokala telefonföretaget. En mindre avgift kan tillkomma för den senare.