Kontor

Hur man överför kolumner till rader i Excel
Hur man överför kolumner till rader i Excel

När du har angett data kan du upptäcka att du felaktigt hade lagt in de data som är avsedda för kolumner i rader eller vice versa. Ett enkelt sätt att fixa detta fel är att Transponera kolumner till rader i Excel. Överför kolumner till rader i Excel Som du kan se på bilden nedan har den ursprungliga datainmatningen "Artikelnamn" som kolumnetiketter och "Månader" visas i rader (3 till 7). Det fakt

Hur man fryser rader och kolumner i Excel
Hur man fryser rader och kolumner i Excel

Om du vanligtvis arbetar med stora kalkylblad är det verkligen viktigt att du blir bekant med stegen för att frysa rader och kolumner i Excel. Frys rader och kolumner i Excel Som du måste ha märkt är kolumnrubrikerna synliga och syns inte längre när du bläddrar nedåt i ett Excel-kalkylblad. Utan att kolumnrubrikerna är synliga blir det verkligen svårt att skriva in nya data i rätt kolumner eller granska och jämföra befintliga data. En enkel lös

Fix för att formel inte fungerar i Excel
Fix för att formel inte fungerar i Excel

Försökte du bara skriva en formel i Excel bara för att hitta den som en textsträng istället för att producera ett resultat. Låt oss ta en titt på hur du åtgärdar problemet med att Formel inte fungerar i Excel. Formel fungerar inte i Excel Som du kan se på bilden nedan är de formler som skrivs i cellerna korrekta. Formlerna

Enkelt sätt att ta bort duplicerade poster i Excel
Enkelt sätt att ta bort duplicerade poster i Excel

Förekomst av duplicerade poster eller data i Excel är ett vanligt problem. I denna handledning tillhandahåller vi stegen för att hitta och ta bort duplicerade poster i Excel. Ta bort duplicerade poster i Excel Duplicering av data i ett Excel-kalkylblad sker på grund av att samma poster matas in i kalkylarket mer än en gång och även när du kopierar eller kombinerar data från flera kalkylblad. Det är l

Hur du fixar tomma celler och felvärden i pivottabellen
Hur du fixar tomma celler och felvärden i pivottabellen

När du använder beräkningar i en Excel-pivottabell kan du komma över # DIV / 0! felvärden. Låt oss gå vidare och titta på hur du fixar felvärden i pivottabellen. Fixa felvärden i pivottabellen När du får felvärde # DIV / 0! i en Excel-pivottabell betyder det vanligtvis att du försöker dela ett nummer med noll. Sådana felval

Hur man döljer och döljer värden i pivottabellen
Hur man döljer och döljer värden i pivottabellen

Om du inte vill att ett visst värde eller värden ska visas i pivottabellen kan du dölja dem. I denna handledning hittar du stegen för att dölja och dölja värden i Pivot Table. Dölj värden i pivottabellen Följ stegen nedan för att dölja värden i pivottabellen. 1. Identifiera först de objekt eller värden som du vill dölja i pivottabellen. I vårt fall ko

Hur man döljer celler, rader och kolumner i Excel
Hur man döljer celler, rader och kolumner i Excel

I den här handledning kommer du att lära dig stegen att dölja celler, kolumner och rader i Excel, så att du kan förhindra att konfidentiell information visas av andra. Dölj celler i Excel Medan du kan dölja och dölja hela rader och kolumner i Excel, kan enskilda celler eller grupp av celler bara tömas ut. Med and

Hur man döljer formler i Excel
Hur man döljer formler i Excel

Dölja formler i Excel är ett effektivt sätt att förhindra att formlerna raderas, modifieras eller ändras på något sätt. I denna handledning kommer vi att ge dig stegen för att dölja formler i Excel. Dölj formler i Excel Som du måste ha lagt märke till, när du klickar på en cell, visas formeln som används i den specifika cellen i formelfältet. Denna inställni

Hur du automatiskt uppdaterar pivottabelldata
Hur du automatiskt uppdaterar pivottabelldata

När du gör ändringar i källdata är det viktigt att se till att Pivot Table uppdateras. Nedan hittar du stegen för att automatiskt uppdatera pivottabeldata och även stegen för att manuellt uppdatera pivottabelldata. Uppdatera pivottabeldata Som standard är pivottabellerna i Excel inte inställda på att automatiskt uppdateras. Det är do

Hur man ändrar pivottabellnamn
Hur man ändrar pivottabellnamn

Det är verkligen lätt att ändra Pivot Table Name i Microsoft Excel. Nedan följer stegen för att ändra namnet på en pivottabell tillsammans med relevanta skärmdumpar. Ändra Pivot Table Name När du skapar en pivottabell namnger Microsoft Excel automatiskt pivottabellen som PivotTable1 och nästa Pivot-tabell som du skapar heter PivotTable2. I stället

Hur man ändrar pivottabell Datakälla och intervall
Hur man ändrar pivottabell Datakälla och intervall

Beroende på typen av ändring i källdata som används för pivottabell kan du hitta behovet av att antingen ändra pivottabelldatakälla eller bara ändra pivottabellintervall. Ändra Pivot Tabell Datakälla och intervall I de flesta fall är det vanligt att lägga till fler rader i källdata för att rymma nya poster eller poster. På liknande

Hur man döljer ämnen i pivottabellen
Hur man döljer ämnen i pivottabellen

Tomma värden i en pivottabell ser onödiga ut och de kan vara distraherande. Nedan följer stegen för att dölja ämnen i pivottabellen. Dölj tomma ämnen i en pivottabell När du skapar en pivottabell och källdata innehåller tomma celler rapporteras de tomma cellerna som "tomma" i pivottabellen. Beroende

Hur man tar bort Grand Total i pivottabellen
Hur man tar bort Grand Total i pivottabellen

Beroende på dina krav kanske du kanske inte vill visa Grand Totals i dina rapporter. Nedan hittar du stegen för att lägga till eller ta bort Grand Total i pivottabellen. Dölj eller ta bort total summan i pivottabellen När du skapar en pivottabell kommer Microsoft Excel automatiskt att lägga till en kolumn Grand Total, Grand Total, beroende på organisationen för din pivottabell. Vissa

Hur man lägger till eller tar bort delsummor i pivottabellen
Hur man lägger till eller tar bort delsummor i pivottabellen

Att lägga till delsummor till pivottabellen ger en ytterligare uppdelningsnivå, vilket kan vara användbart. Nedan följer stegen för att lägga till eller ta bort subtotaler i Pivot-tabellen. 1. Ta bort subtotaler i pivottabellen I Pivot-tabellen nedan har vi “Grand Total” för alla sålda produkter och även ”Subtotals” för produkter som säljs av Store # 1 och Store # 2. Sedan har vi bara

Så här sätter du in kryssrutan i Excel
Så här sätter du in kryssrutan i Excel

I denna handledning hittar du stegen för att lägga till eller infoga kryssrutan i Excel för att skapa en interaktiv checklista, inspektionsrapport eller en uppgiftslista. Sätt i kryssrutan i Excel Som du redan har sett på onlineformulär är en kryssruta som också kallas "Tick Box" en liten fyrkantig ruta som låter dig välja eller avmarkera ett alternativ genom att klicka på det. Om du kli

Hur man använder COUNTIF-funktion i Excel
Hur man använder COUNTIF-funktion i Excel

COUNTIF-funktionen i Microsoft Excel används för att räkna celler som matchar ett visst kriterium eller villkor. Nedan hittar du ett antal exempel som förklarar användningen av COUNTIF-funktionen i Excel. COUNTIF-funktion i Excel COUNTIF-funktionen i Excel kan användas för att räkna celler som innehåller siffror, datum och text som matchar ett specifikt kriterium. Om det

Hur man lägger till eller drar bort datum i Microsoft Excel
Hur man lägger till eller drar bort datum i Microsoft Excel

Microsoft Excel lagrar datum och tid i form av serienummer, vilket gör det möjligt att korrekt lägga till och subtrahera datum. Nedan hittar du olika exempel och användbara formler för att lägga till och subtrahera datum i Excel. Lägg till eller subtrahera datum i Microsoft Excel Microsoft Excel lagrar datum i form av sekvensiella serienummer, vilket gör att du kan lägga till / subtrahera datum och använda datum i formler och beräkningar. Baslinjen

Hur man använder Concatenate-funktion i Excel
Hur man använder Concatenate-funktion i Excel

I den här artikeln tittar vi på hur man effektivt kan använda Concatenate-funktionen i Excel för att kombinera innehållet i flera celler eller lägga till prefix och suffix till en grupp celler i Excel-arbetsblad. Använd Concatenate-funktion i Excel Concatenate-funktionen i Excel används mest för att sammanfoga eller kombinera innehåll i flera celler till en enda cell. Om du ti

Hur man lägger till prefix eller suffix i Excel
Hur man lägger till prefix eller suffix i Excel

Ibland kan du komma över behovet av att lägga till en vanlig text i början eller slutet av alla celler i ett Excel-kalkylblad. Istället för att göra den här cellen åt gången, kan du snabbt lägga till Prefix eller Suffix i Excel genom att använda stegen som beskrivs nedan. Lägg till prefix eller suffix i Excel Som nämnts ovan kan det ta tid att manuellt lägga till ett vanligt Prefix eller Suffix till alla celler eller en grupp celler i Microsoft Excel. Om du har at

Hur man gör en sida liggande i Word-dokument
Hur man gör en sida liggande i Word-dokument

Är det möjligt att skapa en sida liggande i Word-dokument medan alla andra återstående sidor i dokumentet är i porträttläge? Låt oss gå vidare och titta på hur man skapar en sida för liggande i Microsoft Word. Skapa en sida liggande i Word-dokument Låt oss anta att du har ungefär 10 sidor i ett Microsoft Word-dokument i syftet med den här artikeln och tycker att sidan 2 eller en del av innehållet på sidan 2 skulle se bättre ut i liggande läge. Detta mål kan up