Kontor

Hur du fixar Microsoft Word svarar inte fel
Hur du fixar Microsoft Word svarar inte fel

Om Microsoft Word har slutat fungera eller inte svarar på din dator hittar du nedanstående steg för att lösa problemet med Microsoft Word som inte svarar. Microsoft Word svarar inte De flesta Word-användare har upplevt problemet med Microsoft Word som inte svarar, fryser och vägrar att arbeta på sina datorer. När d

Så här sätter du in PDF i Excel
Så här sätter du in PDF i Excel

Med Microsoft Excel kan du infoga bilder, diagram, PowerPoint-presentation, PDF och Word-filer i en Excel-fil. Nedan följer stegen för att infoga PDF i Excel. Sätt in PDF i Excel Medan Excel enkelt kan hantera komplicerade beräkningar, makron, pivottabeller och diagram är det inte den perfekta plattformen för att organisera och presentera textinformation. Därf

Hur Outlook får börja automatiskt med datorn
Hur Outlook får börja automatiskt med datorn

Om det är viktigt för dig att vara ovanpå e-postmeddelanden kan du ställa in datorn så att den öppnar Outlook så snart du loggar in. Nedan hittar du stegen för att göra att Outlook startar automatiskt med datorn. Starta Outlook automatiskt med datorn Om det första du gör på din dator är att kolla e-postmeddelanden kan det vara till hjälp att Outlook startar automatiskt med datorn. Detta kan en

Excel-fil är låst för redigering av en annan användare
Excel-fil är låst för redigering av en annan användare

Om du inte kan öppna eller redigera en Excel-fil på grund av felmeddelandet "Filen är låst för redigering av en annan användare" hittar du nedanstående steg för att lösa problemet i Microsoft Excel. Excel-fil är låst för redigering av en annan användare Filen som används och filen är låst för redigeringsfel i Microsoft Excel kan uppstå både om filen används av en annan användare (i fall av delad arbetsbok) och även om filen är låst av dig själv. Vid delad fil kan det h

Hur man ställer in avrundningsprecision i Excel
Hur man ställer in avrundningsprecision i Excel

Funktionen Rounding Precision i Excel kan användas för att åtgärda problemet med avrundnings- eller flytpunktsfel i Microsoft Excel. Nedan följer stegen för att ställa in Rounding Precision i Excel. Ställ in avrundningsprecision i Excel Som du måste vara medveten visar Microsoft Excel rundade nummer (till exempel 4.56) och

Hur man sammanfogar och kopplar samman celler i Excel
Hur man sammanfogar och kopplar samman celler i Excel

Sammanfogningsfunktionen i Microsoft Excel låter dig kombinera flera Excel-celler till en kombinerad enda cell. Nedan hittar du stegen för att slå samman och koppla samman celler i Excel. Slå samman och koppla samman celler i Excel En av de vanligaste användningarna av funktionen Sammanfoga celler i Excel, som de används av sina användare, är att skapa en rubrik eller titel för innehåll som är spridd över flera kolumner. Andra skäl

Så här installerar du automatisk kolumnbredd och radhöjd i Excel
Så här installerar du automatisk kolumnbredd och radhöjd i Excel

Det är möjligt att konfigurera Microsoft Excel för att automatiskt justera sina kolumnbredder och radhöjder så att de matchar storleken på data som matas in. Nedan hittar du stegen för att AutoFit kolumnbredd och radhöjd i Microsoft Excel. AutoFit kolumnbredd i Excel Som standard förblir storleken på kolumner och rader fast i Microsoft Excel och ändras inte när du matar in data i cellerna. Men AutoFi

Fix för att formler inte uppdateras automatiskt i Excel
Fix för att formler inte uppdateras automatiskt i Excel

Ibland kanske du märker att formlerna inte uppdateras automatiskt i Excel. Nedan följer stegen för att lösa problemet med formler som inte uppdateras automatiskt i Microsoft Excel. Formler uppdateras inte automatiskt i Excel Som du kan se på bilden nedan är formlerna i kolumn E korrekta. Formlerna ger emellertid inga resultat och de visas bara som textsträngar. Detta

Hur du tar bort dubbla utrymmen snabbt i Word-dokument
Hur du tar bort dubbla utrymmen snabbt i Word-dokument

Det är verkligen lätt att ta bort dubbla mellanrum mellan stycken och dubbla mellanrum mellan meningar i Microsoft Word. Nedan följer stegen för att ta bort dubbla mellanslag i Word-dokument. Ta bort dubbelrum i Word-dokument Om du har stött på ett Word-dokument med dubbla mellanrum är det troligt att du antingen tittar på ett dokument med dubbla mellanrum mellan stycken eller ett dokument med dubbelt mellanrum mellan meningar. Även o

Hur man skriver ut till PDF eller sparar som PDF i Microsoft Excel
Hur man skriver ut till PDF eller sparar som PDF i Microsoft Excel

Du kan konvertera valfri Excel-fil eller kalkylblad till PDF-format med hjälp av "Spara som PDF" eller "Skriv ut till PDF" -funktioner som finns tillgängliga i Microsoft Excel. Nedan hittar du stegen för att skriva ut till PDF eller spara som PDF i Microsoft Excel. Skriv ut till PDF och spara som PDF i Microsoft Excel Med Windows 10 med inbyggt stöd för PDF (utskrivbart dokumentformat) är det enkelt att spara eller skriva ut Excel-kalkylark till PDF-format. Meda

Hur man sparar som PDF eller skriver ut på PDF i Microsoft Word
Hur man sparar som PDF eller skriver ut på PDF i Microsoft Word

Med Microsoft Word kan du både spara och skriva ut Word-dokument i PDF-format. Nedan hittar du stegen för att spara som PDF eller skriva ut till PDF i Microsoft Word. Spara som PDF eller Skriv ut till PDF i Microsoft Word Med Windows 10 med inbyggt stöd för PDF (utskrivbart dokumentformat) har det enkelt varit att spara eller skriva ut Word-dokument som PDF-fil. Nä

Hur du alltid öppnar tomma dokument i Microsoft Word
Hur du alltid öppnar tomma dokument i Microsoft Word

Så här kan du kringgå den vanliga startskärmen i Microsoft Word och tvinga Microsoft Office att alltid öppna tomt dokument i Microsoft Word. Öppna alltid tomt dokument i Microsoft Word Till skillnad från tidigare versioner öppnar inte de nyare versionerna av Microsoft Word (2013 och senare) ett tomt Word-dokument, när du startar Microsoft Word-programmet på din dator. Istället

Hur du installerar och använder Gmail med Outlook
Hur du installerar och använder Gmail med Outlook

Det är verkligen lätt att konfigurera Microsoft Outlook för att använda Gmail som standard e-postadress. Nedan hittar du stegen för att installera och använda Gmail med Outlook. Hur du använder Gmail med Outlook Microsoft Outlook stöder både POP och IMAP, vilket gör det möjligt att få åtkomst till e-postmeddelanden från alla större e-posttjänsteleverantörer som stöder dessa dataöverföringsprotokoll. Allt som krävs för

Alternativet Skicka till postmottagare fungerar inte i Excel eller Word
Alternativet Skicka till postmottagare fungerar inte i Excel eller Word

Om alternativet Skicka till postmottagare inte fungerar i Excel eller Word kan problemet ofta åtgärdas genom att ställa in rätt e-postklient (den som du vill använda) som standard e-postklient på din dator. Alternativet Skicka till postmottagare fungerar inte i Excel eller Word Om alternativet Skicka till postmottagare inte fungerar i Excel- eller Word-program kan du inte skicka e-post till Word-dokument eller Excel-kalkylblad direkt från Word- och Excel-program. Som n

Hur man aktiverar alternativet Skicka till postmottagare i Excel och Word
Hur man aktiverar alternativet Skicka till postmottagare i Excel och Word

Om du aktiverar alternativet "Skicka till e-postmottagare" i Excel och Word kan du snabbt komma åt standard-e-postklienten på din dator och skicka Word-dokument och Excel-kalkylblad via e-post. Aktivera alternativet Skicka till postmottagare i Excel och Word. Både Microsoft Word- och Excel-program är utrustade med en inbyggd förmåga att öppna standard-e-postklienten på din dator, direkt från Excel- och Word-filer. Många a

Hur man skapar vattenfallsdiagram i Excel
Hur man skapar vattenfallsdiagram i Excel

Processen att skapa ett vattenfallsdiagram i tidigare versioner av Microsoft Excel var ganska involverat och ansågs vara ganska svårt. Det är dock ganska lätt att skapa Waterfall Chart i Excel 2016. Skapa vattenfallsdiagram i Excel Vattenfallsdiagram kan effektivt användas för att illustrera prestandan för en aktivitet över en tid, såsom kassaflöden, driftskostnader, kundtillväxt, befolkningstillväxt eller en investering. I ett typi

Hur man byter om startskärmen i Microsoft Word och Excel
Hur man byter om startskärmen i Microsoft Word och Excel

Så här hoppar du över eller kringgår startfönstret i Microsoft Word och Excel och gör att dessa Microsoft Office-program alltid börjar med ett tomt Word-dokument och ett tomt Excel-arbetsblad. Byt förbi startskärmen i Microsoft Word och Excel De nyare versionerna av Microsoft Word och Excel (2013 och senare) börjar med en standarduppstartsskärm som gör det möjligt för användare att välja mellan olika dokument- / kalkylmallar och få åtkomst till nyligen sparade filer. Medan denna inst

Hur man kombinerar text från olika celler i Excel
Hur man kombinerar text från olika celler i Excel

Microsoft Excel gör det riktigt enkelt att kombinera data från olika celler till en enda cell. Nedan hittar du stegen för att kombinera text från olika celler i Excel. Kombinera text från olika celler i Excel Om du arbetar i ett jobb som kräver datainmatning och analys kommer du ofta att möta behovet av att kombinera text från olika kolumner till en enda kolumn i ett Excel-kalkylblad. Låt os

Hur du säkerhetskopierar filer automatiskt i Excel
Hur du säkerhetskopierar filer automatiskt i Excel

Microsoft Excel kan automatiskt spara tidigare versioner av din arbetsbok. Nedan hittar du stegen för att automatiskt säkerhetskopiera filer i Excel. Säkerhetskopiera filer automatiskt i Excel Som du måste ha upplevt kan oavsiktliga borttagningar eller ändringar i ett komplicerat Excel-kalkylblad vara svårt att korrigera. Såda

Hur man flyttar pivottabell i Excel
Hur man flyttar pivottabell i Excel

När du har skapat en pivottabell kan du se att den inte är på rätt plats eller att du kanske vill flytta den till ett annat kalkylblad. Nedan följer stegen för att flytta pivottabell i Excel. Flytta pivottabell i Excel Som du kan se på bilden nedan börjar pivottabellen från rad 8 (cell A8) med onödiga tomma rader upptill. Det här