Kontor

Hur man lägger till sekundära axlar i Excel-diagram
Hur man lägger till sekundära axlar i Excel-diagram

Att lägga till en sekundär axel i ett Excel-diagram gör det möjligt att exakt representera blandad typ av data i ett stapeldiagramformat. Nedan hittar du stegen för att lägga till sekundär axel i Excel. Lägg till sekundära axlar i Excel-diagram Om du tittar på datauppsättningen enligt listan nedan kommer du att märka att månatlig försäljning mäts i dollar, medan vinsten mäts i procent (%). När den här typ

Hur man använder Microsoft Word på Chromebook
Hur man använder Microsoft Word på Chromebook

Eftersom Microsoft Word är ett Windows-baserat program stöds det inte naturligt på Chromebooks. Det är dock möjligt att använda Word på Chromebook. Använd Microsoft Word på Chromebook Trots att Chromebook levereras med gratis programvara för att arbeta med dokument (Google Docs) finns det många användare som föredrar att använda Microsoft Word på Chromebook. Så låt oss gå

Så här startar du en ny linje i Excel Cell
Så här startar du en ny linje i Excel Cell

Att starta en ny linje inom samma Excel-cell har förundrat många Excel-användare. Nedan hittar du fel och rätt sätt att starta ny linje i Excel Cell. Starta ny rad i Excel Cell Om du ännu inte har provat det kan du prova att skriva in två rader text, en under den andra i samma Excel-cell. 1. Placera markören i valfri cell i Excel och skriv Det här är min första rad. 2. Nu är

Hur man använder INDEX MATCH-funktion i Excel
Hur man använder INDEX MATCH-funktion i Excel

Funktionen INDEX och MATCH i Excel kan användas i kombination för att söka upp värden mycket snabbare än VLOOKUP. Nedan hittar du stegen för att använda den kombinerade INDEX MATCH-funktionen i Excel. INDEX MATCH Funktion i Excel Medan VLOOKUP-funktionen används i stor utsträckning är det känt att det är resurskrävande och långsamt på grund av dess inneboende tendens att skanna datakolumner från vänster till höger, medan du utför en sökning. Som jämförelse är

Hur man använder VLOOKUP-funktionen i Excel
Hur man använder VLOOKUP-funktionen i Excel

Med VLOOKUP-funktionen i Excel kan du leta upp ett objekt som finns i en kolumn och hitta motsvarande värde från en annan kolumn. VLOOKUP-funktion i Excel VLOOKUP är ett kraftfullt verktyg i Microsoft Excel som direkt kan hitta (Lookup) objekt i en datauppsättning och ta med motsvarande värden från samma eller ett annat kalkylblad. Ta e

Hur man använder Excel SUMIFS-funktion
Hur man använder Excel SUMIFS-funktion

Om du känner till SUMIF-funktionen i Microsoft Excel, kanske du också är intresserad av Excel SUMIFS-funktion, som kan användas för att sammanfatta en lista över värden som uppfyller två eller flera villkor. EXCEL SUMIFS-funktion Som du redan måste vara medveten om kan SUMIF-funktionen i Excel användas för att hitta summan, räkningen eller summan av artiklar som uppfyller ett visst kriterium eller villkor. På liknand

Hur man använder SUMIF-funktion i Excel
Hur man använder SUMIF-funktion i Excel

Denna handledning förklarar användningen av SUMIF-funktionen i Excel för att räkna det totala antalet objekt som uppfyller ett visst kriterium. SUMIF-funktion i Excel Som nämnts ovan är SUMIF-funktionen i Excel användbar för att summera eller räkna det totala antalet objekt som uppfyller vissa villkor. Till ex

Hur man tar bort pivottabell i Excel
Hur man tar bort pivottabell i Excel

När du har skapat pivottabell och använt den för att skapa rapporter kanske du vill ta bort den. Nedan följer stegen för att ta bort pivottabellen i Excel i tre olika scenarier. Ta bort pivottabellen i Excel Det snabbaste sättet att ta bort pivottabell i Excel är att ta bort kalkylbladet som innehåller pivottabellen. Högerk

Byt ut tomma celler med nollor i Excel-pivottabell
Byt ut tomma celler med nollor i Excel-pivottabell

Standardinställningen i Excel-pivottabeller är att visa tomma celler när det inte finns någon relevant data för en rad- eller kolumnetikett. Nedan följer stegen för att ersätta tomma celler med nollor i Excel-pivottabell. Byt ut tomma celler med nollor i Excel-pivottabell Som nämnts ovan kan en Excel-pivottabell hamna med tomma celler om det inte finns några data som är tillämpliga för en viss rad eller kolumnetikett. Att ha tomm

Hur man döljer nollor i Excel
Hur man döljer nollor i Excel

Ibland kan du hitta behovet av att dölja nollvärden i dina data och visa celler med nollvärden som tomma celler. Nedan hittar du olika metoder för att dölja nollor i Excel. Dölj nollor i Excel Innan du går vidare med stegen att dölja nollor i Excel, kanske du vill förstå skillnaden mellan att dölja nollor och ta bort nollor i Excel. När du dö

Hur du byter nollor med tomt, streck eller text i Excel
Hur du byter nollor med tomt, streck eller text i Excel

Ibland kan närvaron av nollor i Excel-datafältet göra att histogram och andra typer av grafer ser felaktiga ut. Nedan följer stegen för att ersätta nollor med tomma, Dash eller Text i Excel. Hur du byter nollor med tomma i Excel Innan du går vidare med stegen för att ersätta nollor med tomma i Excel måste du förstå att byte av nollor med tomma belopp för att ta bort data från celler med nollvärden. När du tar bo

Hur man sätter in bild i Excel-cell
Hur man sätter in bild i Excel-cell

Så här sätter du in bild i Excel Cell, om du stöter på behovet av att sätta in företagets logotyp eller produktbilder i Excel. Infoga bild i Excel-cell Infoga-funktionen i Microsoft Excel låter dig infoga form, ikoner och bilder från datorn och även från Internet i Excel. Detta kan vara användbart i olika arbetsrelaterade situationer. Om du till

Hur man skapar pivottabell från flera kalkylblad
Hur man skapar pivottabell från flera kalkylblad

Att ha källdata på ett enda kalkylblad gör det enkelt att skapa pivottabell. Det är emellertid också möjligt att skapa pivottabell från flera kalkylblad, om källdatan finns i två eller flera kalkylblad. Skapa pivottabell från flera kalkylblad För att skapa pivottabell från flera kalkylark, låt oss överväga fallet med försäljningsdata från två butiker (butik # 1 och butik # 2) som finns på två separata kalkylblad. Uppgiften är att an

Hur man skapar pivottabell i Excel
Hur man skapar pivottabell i Excel

Pivot Table-funktionen i Microsoft Excel låter dig sammanfatta, tabulera och analysera data enkelt. Nedan följer stegen för att skapa Pivot Table i Excel. Skapa pivottabell i Excel Att känna till stegen för att skapa Pivot Table i Excel kommer att göra dig mycket mer produktiv jämfört med att använda TOTAL, SUBTOTAL och andra kommandon för att analysera data. Det förs

Hur man använder Excel PMT-funktion
Hur man använder Excel PMT-funktion

PMT-funktionen i Excel returnerar det periodiska återbetalningsbeloppet för ett lån. Nedan hittar du stegen för att använda Excel PMT-funktion för att beräkna månatliga inteckningar. Excel PMT-formel Du kan få exakt syntax för PMT-funktionen i Microsoft Excel genom att skriva = PMT i valfri cell i ett Excel-kalkylblad. Syntax f

Hur man döljer eller tar bort tomma rader i Excel
Hur man döljer eller tar bort tomma rader i Excel

Att ta bort tomma rader i Excel-kalkylblad som innehåller en stor mängd data kan vara tidskrävande. Nedan hittar du ett enkelt och snabbare sätt att dölja eller ta bort tomma rader i Excel. Dölj eller radera tomma rader i Excel Om det finns få tomma rader att radera i ett Excel-kalkylblad kan du radera dem manuellt genom att högerklicka på raden och välja alternativet Radera i högerklick-menyn. Men den h

Hur man använder Microsoft Excel på Chromebook
Hur man använder Microsoft Excel på Chromebook

Som ett Windows-program stöds inte Microsoft Excel naturligtvis på Chromebooks. Du kommer dock att vara glad att veta att det är möjligt att använda Microsoft Excel på Chromebook. Använd Microsoft Excel på Chromebook Trots att Chromebook-datorer är förinstallerade med gratis programvara för att arbeta på kalkylark (Google Sheets) föredrar många användare fortfarande att använda Microsoft Excel. Så låt oss gå

Hur man skapar Gantt-diagram i Excel
Hur man skapar Gantt-diagram i Excel

Utvecklad av Henry L. Gantt 1917 används Gantt-diagram i stor utsträckning för att planera, samordna och spåra framstegen med aktiviteter som krävs för att slutföra ett projekt. Nedan hittar du stegen för att skapa Gantt-diagram i Excel. Skapa Gantt-diagram med hjälp av Excel Enkelt uttryckt kan Gantt-diagram definieras som en visuell representation av aktiviteter eller uppgifter schemalagda under en tidsperiod. I ett t

Hur man hittar duplikat i Excel med villkorlig formatering
Hur man hittar duplikat i Excel med villkorlig formatering

Funktionen Conditioning Formatting i Excel belyser duplicerade värden i ett valt dataintervall. Nedan följer stegen för att hitta duplikat i Excel med Villkorlig formatering. Hitta duplikat i Excel med villkorlig formatering Att försöka manuellt upptäcka duplicerade värden i ett Excel-kalkylblad som innehåller en stor mängd data kan vara en tråkig uppgift. Istället

Hur du låser celler i Excel för att skydda dem
Hur du låser celler i Excel för att skydda dem

Ibland kanske du vill låsa alla eller specifika celler i Excel för att skydda innehållet i dessa celler från att ändras eller raderas. Nedan hittar du stegen för att låsa celler i Excel. Lås celler i Excel Det enklaste sättet att låsa celler i Excel är att skydda hela kalkylbladet och detta förhindrar andra från att ta bort eller redigera innehållet i någon av dess celler. Att låsa alla